Jelen szabályzat alapján történik a vásárló 

  • elállási jogának 
  • a garanciának
  • a jótállás, szavatosságnak 
  • a visszatérítésnek

szabályozása.

A Vevőnek joga van a a vásárlás elállásától, a termék visszaküldéséhez és az adott termék árának visszaigényléséhez. Ez minden esetben szabályozott és adminisztrált keretek között történhet csak meg. Webáruházunk fenntartja a jogot magának, hogy minden egyes termékvisszaküldés vagy reklomációt egyedileg bírál el a jogszabályokat betartva. 

Az elállás joga

A Vevőnek indoklás nélkül ahhoz van joga, hogy a vásárlást követő 14 napig a vásárlástól elálljon, ha és amennyiben a megvásárolt terméket ugyanolyan állapotban szolgáltatja vissza az eladónak, ahogyan azt megkapta. Ha a termék használt, az eladónak joga van a visszaküldött terméket felértékelni - azaz a használatból eredő értékcsökkenést megállapítani - és értékcsökkent visszavenni a terméket.

Az intimitas-shop.hu termékválasztékában vannak olyan termékek is, amelyek esetében az elállás joga nem gyakorlolható. Ebbe a termékkörbe tartozik minden olyan termék mely olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Ez alól kizárólag azok a termékek mentesülnek melyek olyan - elektromos, vagy más mechanikai - alkatrészt tartalmaznak, amelyek meghibásodása a terméket használhatatlanná teszik. Ebben az esetben a termékre jótállás és garancia vonatkozhat abban az esetben ha a termék egyértelműen a rendeltetésszerű használat mellett hibásodott meg.

A garancia

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre 12 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a forgalmazó.

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

- A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel

- A  nyugta vagy számla egy példánya

- A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARNCIA JEGY (amennyiben a termék rendelkezik ilyennel)

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! 

A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 2-3 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.  

Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.  

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

A termékeket kizárólag úgy tudjuk átvenni garanciális problémák esetén ha mellékeli vagy külön elküldi nekünk a honlapunkról letölthető és kitöltött Termék-, kellékszavatossági igény bejelentő lapot!

Kattintson ide az Európai Bizottság által üzemeltetett online vitarendezési platform használatához.

A jótállás, szavatosság

A jótállás fogalma:

A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania, és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is.

A szavatosság fogalma:

A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak későbbi fog kiderülni.

Ebből adódóan, ha a termékben a jótállási idő vége előtt szavatossági probléma merül fel, az Eladónak azt orvosolnia kell. 

A visszatérítés

Webáruházunk kizárólag abban az esetben téríti vissza egy termék árát részben vagy egészben, ha a magyar jogszabályi környezetnek megfelelően történik a termék visszaküldése és a termék meghibásodásának oka egyértelműen az eladó felelőssége.

A visszatérítés kizárólag banki átutalással történik, melynek átfutási ideje - minden szükséges okirat elkészülte után számított 7 banki nap. A visszatérítés nem lehetséges, ha a Vevő nem járul hozzá azon adatai kezeléséhez, melyek elengedhetetlenek a visszatérítéshez. Ezek a következők:

  • vezetéknév, keresztnév;
  • lakóhely;
  • szállítási cím;
  • számlázási cím;
  • személyi sorozat és szám;
  • bankszámlaszám